เหมืองเกลือ วิลลิกซ์กา แห่งโปแลนด์ | คอมแพ็ค เวิลด์ชวนชิม
เหมืองเกลือ วิลลิกซ์กา แห่งโปแลนด์ | COMPAXWORLD
02 ก.ย. 2562 1479

เหมืองเกลือ วิลลิกซ์กา แห่งโปแลนด์

valisciva-01

เที่ยวเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เวียลิชกา (Wieliczka Salt Mine) โปแลนด์ 

Wieliczka-2

Wieliczka-3

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1978 ภายในมีเส้นทางที่สลับซับซ้อน ที่ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 700 ปี ประกอบไปด้วยชั้นใต้ดิน 9 ชั้น อุโมงค์ 180 แห่ง ห้องว่างที่ขุดเสร็จสมบูรณ์ 2,040 ห้อง ที่มีความยาวรวมกว่า 287 กิโลเมตร ภายในห้องเต็มไปด้วยประติมากรรมแกะสลักหินเกลือ รวมไปถึงการสร้างโบสถ์เซนต์กิงกา ที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่สุดจาก 20 โบสถ์ภายในเหมือง โดยเริ่มสร้างประมาณปี ค.ศ. 1896 สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1963 ประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียสวยงาม

Wieliczka-4

CompaxWorld ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ยุโรป
เจาะลีกทุกมุม...คุ้มค่าทุกทริป
☎️ 02-169-1766
www.CompaxWorld.com  LINE: @compaxworld
ใบอนุญาตเลขที่ 11/08451


SHARE NOW เหมืองเกลือ วิลลิกซ์กา แห่งโปแลนด์ เหมืองเกลือ วิลลิกซ์กา แห่งโปแลนด์ เหมืองเกลือ วิลลิกซ์กา แห่งโปแลนด์