โปรโมชั่น

ขอมอบเอกสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรอง

"คอมแพ็คเวิลด์" ขอมอบเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่จองทัวร์และมัดจำ รับสิทธิ์เข้าห้องรับรองสายการบิน (เฉพาะขาออกจากไทย) รับสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ #สิทธิ์มีจำนวนจำกัด โปรดสอบถามก่อนสั่งจอง

ขอมอบเอกสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรอง