โปรแกรมทัวร์

เที่ยวกรุ๊ปเล็ก | COMPAXWORLD

มิ.ย. - ก.ย.
ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI & SHIRAKAWAGO | COMPAXWORLD
4 คืน (ญี่ปุ่น)
คามิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI & SHIRAKAWAGO
KAMIKOCHI & SHIRAKAWAGO / 6D4N JUN-SEP 2024 | ชมเส้นทางคามิโคจิ สวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศญี่ปุ่น | ขอพรศาลเจ้าอิเสะ | ปราสาทโอซาก้า | อนเซ็น 2 คืน
เริ่มต้น ∗ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
฿52,800
มิ.ย. - ก.ย.
ทัวร์ญี่ปุ่น LAKE ASHI (FUJI) & KAMAKURA | COMPAXWORLD
3 คืน (ญี่ปุ่น)
ทัวร์ญี่ปุ่น LAKE ASHI (FUJI) & KAMAKURA
LAKE ASHI (FUJI) & KAMAKURA | 5D3N JUN-SEP 2024 | นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ | เดินชมสะพานแขวนมิชิมะสกายวอล์ค | อนเซ็น 1 คืน
เริ่มต้น ∗ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
฿39,800
มิ.ย. - ก.ย.
ทัวร์ญี่ปุ่น ISE GRAND SHRINE & OSAKA CASTLE | COMPAXWORLD
3 คืน (ญี่ปุ่น)
ทัวร์ญี่ปุ่น ISE GRAND SHRINE & OSAKA CASTLE
ISE GRAND SHRINE & OSAKA CASTLE | 5D3N JUN-SEP 2024 | ขอพรศาลเจ้าพันปี ศาลเจ้าอิเสะ | ชมความสวยงามของปราสาทโอซ้าก้า | อนเซ็น 1 คืน
เริ่มต้น ∗ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
฿38,900