โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky Tree | คอมแพ็ค เวิลด์ชวนชิม
โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky Tree | COMPAXWORLD
14 พ.ย. 2564 1414

โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky Tree

โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree) หอกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุในรูปแบบดิจิตอล

โดยถูกแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร 

ถือเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึง เนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา และเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

โดยได้รับการบันทึกจากสถิติกินเนสบุ็คเวิลด์เรคคอร์ด ด้วยความสูงที่ 634 เมตร โดยท่านสามารถขึ้นชม บรรยากาศ และทัศนียภาพโดยรอบของมหานครโตเกียว

CompaxWorld
ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ยุโรป
เจาะลีกทุกมุม...คุ้มค่าทุกทริป
☎️ 02-169-1766


SHARE NOW โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky Tree โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky Tree โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky Tree