ป้อมดาวห้าแฉก..โกะเรียวคาคุ | คอมแพ็ค เวิลด์ชวนชิม
ป้อมดาวห้าแฉก..โกะเรียวคาคุ | COMPAXWORLD
21 ธ.ค. 2566 1797

ป้อมดาวห้าแฉก..โกะเรียวคาคุ

ป้อมปราการดาวห้าแฉก (ป้อมดาว 5 แฉก) โกะเรียวคาคุ (Goryokaku Tower 五稜郭タワー)

ในสมัยเอโดะ ญี่ปุ่นได้เปิดประเทศให้กับชาติตะวันตกเข้ามาค้าขายและเผยแพร่วัฒนธรรม ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากชาติตะวันตกมากขึ้น โดยเฉพาะรัสเซียที่พยายามขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ป้อมปราการดาวห้าแฉก (ป้อมดาว 5 แฉก) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซีย ที่กินเวลายาวนานถึง 8 ปี ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1857 หรือ พ.ศ. 2400 ถือว่าป้อมปราการแห่งนี้เป็นป้อมปราการแบบยุโรปแห่งแรกในญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นรูปดาวห้าแฉก เมื่อมองจากที่สูง
และเป็นที่มั่นสุดท้ายของรัฐบาลโชกุนโตกุกาว่า ซึ่งต่อสู้กับกองทัพฝ่ายรัฐบาลในยุคฟื้นฟูประเทศสมัยเมย์จิ

ป้อมปราการดาวห้าแฉกจึงมีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ในปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองฮาโกดาเตะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมป้อมปราการได้จากภายใน รวมถึงยังสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะจากบนหอคอยที่ตั้งอยู่ใจกลางป้อมปราการ

ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์มัลดีฟส์
เจาะลีกทุกมุม...คุ้มค่าทุกทริป
ใบอนุญาตเลขที่ 11/08451


SHARE NOW ป้อมดาวห้าแฉก..โกะเรียวคาคุ ป้อมดาวห้าแฉก..โกะเรียวคาคุ ป้อมดาวห้าแฉก..โกะเรียวคาคุ