แพ็คเกจทัวร์


ROMANTIC OKINI KANSAI JAPAN(1 DAY FREE)


Japan (7 วัน 4 คืน)

เก็บลูกพลับสด ชมปราสาทฮิเมะจิ ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง สวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ วัดนาไรจิ ใบไม้เปลี่ยนสีวัดโทฟุคุจิ แต่งชุดกิโมโน ศาลเจ้าคิตะโนะเท็มมังกุ ตลาดสดคุโระมง
รหัส: CPP-191125-OKINI

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรมเก็บลูกพลับสดจากสวน - เยี่ยมชมปราสาทฮิเมะจิ (จังหวัดเฮียวโกะ)

ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง (เมืองอิเนะ) - สวรรค์บนพื้นดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ (1 ใน 3 จุดชมวิวสวยที่สุดของญี่ปุ่น)

ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - วัดนาไรจิ  กระเช้าห้อยขา

ใบไม้เปลี่ยนสีวัดโทฟุคุจิ (เกียวโต) – กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน - ศาลเจ้าคิตะโนะเท็มมังกุ

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - ตลาดสดคุโระมงครัวโอซาก้า –  ”โอะโคะโนะมิยากิ”

อิสระ 1 วันทัวร์, ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ และ อิออนมอลล์ (คันไซ)

HI-LIGHT


DAY2,

กิจกรรมเก็บลูกพลับสดจากสวน
กิจกรรมเก็บลูกพลับสดจากสวน

DAY2,

ชมปราสาทฮิเมะจิ
ชมปราสาทฮิเมะจิ

DAY3,

ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง (เมืองอิเนะ)
ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง (เมืองอิเนะ)

DAY3,

อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ
อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ

DAY3,

วัดนาไรจิ
วัดนาไรจิ

DAY4,

ใบไม้เปลี่ยนสีวัดโทฟุคุจิ (เกียวโต)
ใบไม้เปลี่ยนสีวัดโทฟุคุจิ (เกียวโต)

DAY4,

กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน
กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน

DAY4,

ศาลเจ้าคิตะโนะ เท็มมังกุ
ศาลเจ้าคิตะโนะ เท็มมังกุ

DAY4,

เซ็ตเมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ
เซ็ตเมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ

DAY5,

ทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY6,

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
ศาลเจ้านัมบะยาซากะ

DAY6,

ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า
ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า

DAY6,

ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

DAY6,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HIMEJI NIKKO HOTEL


กิจกรรมเก็บลูกพลับ


ปราสาทฮิเมะจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MIYAZU HOTEL & RESORT


ล่องเรือชมหมู่บ้านประมง (เมืองอิเนะ)


อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ


วัดนาไรจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA VISCHIO HOTEL


วัดโทฟุคุจิ


กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน


ศาลเจ้าคิตะโนะ เท็มมังกุ


เนื้อวัวมะทสึซากะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA VISCHIO HOTEL


USJ


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้านัมบะยาซากะ


ตลาดสดคุโระมง


ชินไซบาชิ


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs