แพ็คเกจทัวร์


SPECIAL LITE CHUBU ILLUMINATION (OSAKA 2 DAYS FREE)


Japan (7 วัน 5 คืน)

เที่ยวครบ!! ช้อปมันส์!! 7 วัน 5 คืน เส้นทาง กิฟุ-เกียวโต-โอซาก้า ชมเทศกาลแสงไฟสุดยิ่งใหญ่ ณ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะ ซาโตะ
รหัส: CPX-181017-SPECIAL

โปร นอน 5 คืน

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 53,900 - 31,500 -
เด็กมีเตียง 50,900 - 31,500 -
เด็กไม่มีเตียง 42,900 - 23,500 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 51,900 - 30,500 -
เด็กมีเตียง 48,900 - 30,500 -
เด็กไม่มีเตียง 40,900 - 22,500 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 7,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 51,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738 - กิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าทาคายาม่า - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อาบน้ำแร่ - เกียวโต – วัดน้ำใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก) - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  - โอซาก้า - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และขาปู(ไม่อั้น) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน หรือซื้อทัวร์เสริม “ทัวร์โอซาก้าเต็มวัน”  หรือ  “ทัวร์โอซาก้าครึ่งวัน” – นารา - หลวงพ่อโตไดบุทสึ (มรดกโลก) - นางาชิม่า – อิสระช้อปปิ้ง “แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต” – ชมแสงสีเสียง “นาบานะ โนะ ซาโตะ” – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 737

HI-LIGHT


Day 2,

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

Day 2,

ทาคายาม่า
ทาคายาม่า

Day 2,

ย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

Day 3,

วัดน้ำใสคิโยะมิสึ
วัดน้ำใสคิโยะมิสึ

Day 3,

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

Day 3,

บุฟเฟต์นานาชาติและขาปู
บุฟเฟต์นานาชาติและขาปู

Day 4,

อิสระช้อปปิ้ง
อิสระช้อปปิ้ง

Day 4,

ทัวร์เสริม "ยูนิเวอร์แซล"
ทัวร์เสริม "ยูนิเวอร์แซล"

Day 5,

ทัวร์เสริม "โอซาก้าครึ่งวัน - เต็มวัน"
ทัวร์เสริม "โอซาก้าครึ่งวัน - เต็มวัน"

Day 6,

หลวงพ่อโตไดบุทสึ (มรดกโลก)
หลวงพ่อโตไดบุทสึ (มรดกโลก)

Day 6,

นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต
นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต

Day 6,

นาบานะโนะซาโตะ
นาบานะโนะซาโตะ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


ชิราคาวะโกะ


ที่ว่าการเมือง


ซันมาชิซึจิ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA HOPINN AMING HOTEL


คิโยะมิสึ 


ฟูชิมิ อินาริ


บุฟเฟต์นานาชาติและขาปู


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA HOPINN AMING HOTEL


ช้อปปิ้ง


"ยูนิเวอร์แซล"


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA HOPINN AMING HOTEL


 "โอซาก้าครึ่งวัน - เต็มวัน"


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHUBU COMFORT HOTEL


วัดโทไดจิ


แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต


ไลท์อัพ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs