แพ็คเกจทัวร์


WINTER HOKKAIDO SNOW & ICE WALL FESTIVAL


Japan (6 วัน 4 คืน)

ฮอกไกโด หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮียาม่า โซอุนเคียว ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ ลานสกี “สโนว์แลนด์” ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ” โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์ เวิล์ด โดราเอะม่อนสกายพาร์ค อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน อาบน้ำแร่
รหัส: ASA-180127-ICE WALL

เที่ยวญี่ปุ่น,ฮอกไกโด

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 50,900 - 27,000 -
เด็กมีเตียง 47,900 - 27,000 -
เด็กไม่มีเตียง 39,900 - 19,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 49,900 - 27,000 -
เด็กมีเตียง 46,900 - 27,000 -
เด็กไม่มีเตียง 38,900 - 19,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 49,900 - 27,000 -
เด็กมีเตียง 46,900 - 27,000 -
เด็กไม่มีเตียง 38,900 - 19,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 - 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 49,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินไทย - เที่ยวบินที่ TG 670 - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ - เมืองอาซาฮีคาวะ - หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง – อิ่มอร่อยกับราเม็งขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ตื่นตากับความน่ารักของพาเหรดเพนกวิน (ขึ้นกับสภาพอากาศ) - โซอุนเคียว – ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ - อาบน้ำแร่ - กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาไดเซะทสึ - ชิคิซาอิ โนะ โอะกะ  ลานสกี “สโนว์แลนด์” - ชมความน่ารักของอัลพาก้า - กระดานเลื่อนหิมะ    สโนว์โมบิล 1 กิโลเมตร - แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการแล้ว) - ซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวันย่าน เจ.อาร์ ซัปโปโรสเตชั่น (ไม่มีรถโค้ช) หรือซื้อทัวร์เสริม โอตารุ 1 วัน (รวมอาหารกลางวัน) ราคาผู้ใหญ่ 2,100 บาท- ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ พาร์ค - ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ” - อิ่มอร่อยกับราเม็งขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ - เมืองชิโตเซะ - โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์ เวิล์ด - โดราเอะม่อน สกาย พาร์ค - สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ - ประเทศไทย - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เที่ยวบินที่ TG 671

 

HI-LIGHT


DAY02,

หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง
หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง

DAY02,

สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า

DAY02,

ชมพาเหรดเพนกวิน
ชมพาเหรดเพนกวิน

DAY02,

ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์
ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์

DAY03,

กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาไดเซะทสึ
กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาไดเซะทสึ

DAY03,

ลานสกี “สโนว์แลนด์”
ลานสกี “สโนว์แลนด์”

DAY03,

ชมความน่ารักของอัลพาก้า
ชมความน่ารักของอัลพาก้า

DAY03,

สโนว์โมบิล
สโนว์โมบิล

DAY04,

ช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโรสเตชั่น
ช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโรสเตชั่น

DAY04,

ทัวร์เสริม โอตารุ
ทัวร์เสริม โอตารุ

DAY05,

ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด
ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด

DAY05,

ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

DAY05,

โดราเอะม่อน สกาย พาร์ค
โดราเอะม่อน สกาย พาร์ค

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SOUNKYO KAKU GRAND HOTEL


หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง


สวนสัตว์อาซาฮียาม่า


ชมพาเหรดเพนกวิน


ชมเทศกาลน้ำแข็งสโนว์วอลล์ 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวบนภูเขาไดเซะทสึ


ลานสกี “สโนว์แลนด์”


ชมความน่ารักของอัลพาก้า


สโนว์โมบิล


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


ช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโรสเตชั่น


ทัวร์เสริม โอตารุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม CHITOSE AIR TERMINAL HOTEL


ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด


ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ


โดราเอะม่อน สกาย พาร์ค


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.