แพ็คเกจทัวร์


YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN ON CHRISTMAS


Japan (6 วัน 4 คืน)

โอซาก้า เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล (รวมแล้ว) ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ขึ้นชมฟูจิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นั่งรถไฟชินกังเซ็น โตเกียว วัดนาริตะซัน ฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน พักอาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์
รหัส: CPX-171222-USJ

เที่ยวญี่ปุ่น,เข้าสวนสนุก USJ

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 622 - สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - สวนสนุก "ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ" โอซาก้า - นาโกย่า - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (นาน 30 นาที) - ชิซึโอกะ - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - อิสระช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (ไม่อั้น) – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอะชิโนะ ฮัคไค” - ชมความงดงามแห่งภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ” - วัดนาริตะซัน - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 677

HI-LIGHT


DAY 2,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY 2,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY 2,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY 3,

นั่งรถไฟชินกังเซ็น
นั่งรถไฟชินกังเซ็น

DAY 3,

 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ
ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ

DAY 3,

ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

DAY 3,

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

DAY 3,

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

DAY 4,

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอะชิโนะ ฮัคไค”
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอะชิโนะ ฮัคไค”

DAY 4,

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

DAY 4,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY 5,

โตเกียวดิสนีย์
โตเกียวดิสนีย์

DAY 5,

ทัวร์เสริมนิกโก้
ทัวร์เสริมนิกโก้

DAY 5,

ทัวร์เสริมคามาคุระ
ทัวร์เสริมคามาคุระ

DAY 5,

อิสระช้อปปิ้ง
อิสระช้อปปิ้ง

DAY 6,

วัดนาริตะซัน
วัดนาริตะซัน

DAY 6,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA MIELPARQUE HOTEL


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม YAMANASHI YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL


นั่งรถไฟชินกังเซ็น 


 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ


ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต


อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 


บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “โอะชิโนะ ฮัคไค” 


ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โตเกียวดิสนีย์


ทัวร์เสริมนิกโก้


ทัวร์เสริมคามาคุระ


อิสระช้อปปิ้ง


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะซัน 


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.