แพ็คเกจทัวร์


DOKODEMO TOKYO PAY LITE [IZUNOKUNI – FUJITEN - SHINJUKU – HARAJUKU]


Japan (6 วัน 4 คืน)

บินไฟล์กลางวัน พักก่อนเที่ยว 1 คืน ชมพิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก ตลาดปลานุมะสึ ภูเขาคาซึรากิ อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้า) ลานสกีฟูจิเทน (พร้อมกระดานเลื่อน) โตเกียว ชินจูกุ ศาลเจ้าเมย์จิ ฮาราจูกุ โอไดบะ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน
รหัส: CPP-200109-LITE

ทัวร์โปร! ลานสกีฟูจิ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 42,900 - 27,000 -
เด็กมีเตียง 39,900 - 27,000 -
เด็กไม่มีเตียง 32,900 - 20,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: All Nippon Airway
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 41,900 - 27,000 -
เด็กมีเตียง 38,900 - 27,000 -
เด็กไม่มีเตียง 31,900 - 20,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: All Nippon Airway
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 41,900 - 27,000 -
เด็กมีเตียง 38,900 - 27,000 -
เด็กไม่มีเตียง 31,900 - 20,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: All Nippon Airway
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 42,900 - 28,000 -
เด็กมีเตียง 39,900 - 28,000 -
เด็กไม่มีเตียง 32,900 - 21,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: All Nippon Airway
ราคาเริ่มต้น: 41,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


บินไฟล์กลางวัน พักผ่อนเต็มอิ่ม 1 คืนก่อนเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก - ตลาดปลานุมะสึ -  ภูเขาคาซึรากิ - อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)

ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท  กิจกรรมกระดานเลื่อนบนลานหิมะ - มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ

ศาลเจ้าเมย์จิ - ย่านฮาราจูกุ – ห้างอิออน “ชินโตชิน” - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ

อิสระ 1 วันเต็มตามอัธยาศัย

พิเศษอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัวและซอฟท์ดริ้งท์

HI-LIGHT


DAY2,

พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก
พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก

DAY2,

อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)
อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)

DAY3,

 ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท
ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท

DAY3,

กิจกรรมกระดานเลื่อนบนลานหิมะ
กิจกรรมกระดานเลื่อนบนลานหิมะ

DAY3,

ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้งชินจูกุ

DAY4,

โตเกียวดิสนีย์แลนด์
โตเกียวดิสนีย์แลนด์

DAY4,

โตเกียวดิสนีย์ ซี พาร์ค
โตเกียวดิสนีย์ ซี พาร์ค

DAY4,

ทัวร์เสริม "นิกโก้"
ทัวร์เสริม "นิกโก้"

DAY5,

ศาลเจ้าเมย์จิ
ศาลเจ้าเมย์จิ

DAY5,

อิสระช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ
อิสระช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ

DAY5,

ย่านเมืองใหม่โอไดบะ
ย่านเมืองใหม่โอไดบะ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HANEDA JAL CITY HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ATAMI SEASIDE SPA & RESORT


พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก


ตลาดปลานุมะสึ


อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MAKUHARI NEW OTANI HOTEL


 ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท


กระดานเลื่อนบนลานหิมะ


ชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MAKUHARI NEW OTANI HOTEL


TDL


TDS


"นิกโก้"


Breakfast Lunch Dinner


ศาลเจ้าเมย์จิ


ฮาราจูกุ


หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs