แพ็คเกจทัวร์


HELLO CHUBU NEW YEAR IN WINTER(GUJO-TAKAYAMA-KANAZAWA-FUKUI)


Japan (7 วัน 5 คืน)

เที่ยวญี่ปุ่นส่งท้ายปี ภูมิภาคชูบุ กิฟุ กุโจ กิจกรรมทำอาหารตัวอย่าง ถนนซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ชมสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ย่านซาคาเอะ
รหัส: CPP-191225-HELLO

เที่ยวส่งท้ายปี, ชูบุ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 69,900 - 42,900 -
เด็กมีเตียง 65,900 - 42,900 -
เด็กไม่มีเตียง 55,900 - 32,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 8,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 69,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


เมืองอินุยามะ – ปราสาทอินุยามะ - จังหวัดกุโจ - เรียนทำอาหารสาธิต – เดินชมบรรยากาศเมืองเก่า

ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า  - ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซูจิ  - ชิราคาวะโกะ (จังหวัดกิฟุ)

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ – สวนเค็นโระคุเอ็น(เมืองคานาซาว่า)

หมู่บ้านงานศิลปหัตถกรรม ยุโนะคุนิ โนะ โมะริ - เปิดประสบการณ์การเพ้นท์แก้ว - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว (จังหวัดฟุคุอิ)

วัดเคะอิโชคุจิ - ช้อปปิ้ง นางาชิม่าแจ๊สดรีมมิทสึอิเอ้าท์เล็ต (จังหวัดมิเอะ)

ชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะโนะซาโตะ - เทศกาลแสงสีเสียงประจำปี

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดโอะสึแคนนอน - อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

HI-LIGHT


DAY2,

ปราสาทอินุยามะ
ปราสาทอินุยามะ

DAY2,

กิจกรรมเรียนทำอาหารสาธิต
กิจกรรมเรียนทำอาหารสาธิต

DAY3,

ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า
ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า

DAY3,

ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซูจิ
ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซูจิ

DAY3,

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ

DAY3,

สวนเค็นโระคุเอ็น
สวนเค็นโระคุเอ็น

DAY4,

กิจกรรมการเพ้นท์แก้ว
กิจกรรมการเพ้นท์แก้ว

DAY5,

ช้อปปิ้ง นางาชิม่าแจ๊สดรีมมิทสึอิเอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้ง นางาชิม่าแจ๊สดรีมมิทสึอิเอ้าท์เล็ต

DAY5,

เทศกาลแสงสีเสียงประจำปีนาบานะโนะซาโตะ
เทศกาลแสงสีเสียงประจำปีนาบานะโนะซาโตะ

DAY6,

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดโอะสึแคนนอน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดโอะสึแคนนอน

DAY6,

อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ
อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ

DAY6,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA RYU RESORT


ปราสาทอินุยามะ


เรียนทำอาหารสาธิต


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม ISHIKAWA KAGA KASUIKYO


ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า


ซันมาชิซูจิ


ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ


สวนเค็นโระคุเอ็น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUKUI FUJITA HOTEL


หมู่บ้านงานศิลปหัตถกรรม ยุโนะคุนิ โนะ โมะริ


การเพ้นท์แก้ว


กระดานเลื่อน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


วัดเคะอิโชคุจิ


นางาชิม่าแจ๊สดรีมมิทสึอิเอ้าท์เล็ต


เทศกาลแสงสีเสียงประจำปีนาบานะโนะซาโตะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKONAME FOUR POINT HOTEL


วัดโอะสึแคนนอน


อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs