แพ็คเกจทัวร์


WHITE CHRISTMAS IN WINTER UNIVERSAL STUDIOS JAPAN [KAYABUKI NO SATO]


Japan (6 วัน 4 คืน)

โอซาก้า พักโรงแรมเดียว 3 คืน (ไม่ต้องย้ายกระเป๋า) โอซาก้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซลฯ วัดชิเท็นโนจิ เมืองเกียวโต ชมปราสาททองคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ลานสกีฮาโคะดาเตะยาม่า นั่งกอนโดล่า สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว ปราสาทฮิเมะจิ เมืองโกเบ สวนสาธารณะเมะริเค็น
รหัส: CPP-191225-KAYA

X'mas สวนสนุก USJ.

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 65,900 - 41,900 -
เด็กมีเตียง 62,900 - 41,900 -
เด็กไม่มีเตียง 51,900 - 30,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 65,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


พักโรงแรมในเมืองโอซ้า 3 คืนติด (สะดวกสบายไม่ต้องย้ายกระเป๋า)

โอซาก้า - วัดชิเท็นโนจิ - เมืองเกียวโต ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

ลานสกีฮาโคะดาเตะยาม่าสกีรีสอร์ท (กระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า)  สนุกกิจกรรมฤดูหนาว (รวมกระดานเลื่อนบนหิมะ)

เยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณ คายาบุคิ โนะ ซาโตะ 

ชมปราสาทฮิเมะจิ (จังหวัดเฮียวโกะ)

เมืองโกเบ - สวนสาธารณะเมะริเค็น - จุดชมวิว โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์แลนด์

สวนสนุกระดับโลกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (สนุกจุใจเต็มวัน)

ตลาดสดคุโระมง - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

เมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ

HI-LIGHT


DAY2,

วัดชิเท็นโนจิ
วัดชิเท็นโนจิ

DAY2,

ปราสาททองคินคาคุจิ
ปราสาททองคินคาคุจิ

DAY2,

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

DAY3,

ลานสกีฮาโคะดาเตะยาม่าสกีรีสอร์ท
ลานสกีฮาโคะดาเตะยาม่าสกีรีสอร์ท

DAY3,

กระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า
กระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า

DAY3,

เยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณ คายาบุคิ โนะ ซาโตะ
เยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณ คายาบุคิ โนะ ซาโตะ

DAY4,

ปราสาทฮิเมะจิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
ปราสาทฮิเมะจิ (จังหวัดเฮียวโกะ)

DAY4,

จุดชมวิว โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์
จุดชมวิว โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์

DAY4,

เมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ
เมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ

DAY5,

สวนสนุกระดับโลกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
สวนสนุกระดับโลกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY6,

ตลาดสดคุโระมง
ตลาดสดคุโระมง

DAY6,

อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OTSU PRINCE HOTEL


วัดชิเท็นโนจิ


ปราสาททองคินคาคุจิ


ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA HANSHIN HOTEL


ลานสกีฮาโคะดาเตะยาม่าสกีรีสอร์ท


กระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า


กระดานเลื่อนบนหิมะ


หมู่บ้านโบราณ คายาบุคิ โนะ ซาโตะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA HANSHIN HOTEL


ปราสาทฮิเมะจิ


จุดชมวิว โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์


เมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA HANSHIN HOTEL


สวนสนุกระดับโลกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


มินเนี่ยน


Breakfast Lunch Dinner


ตลาดสดคุโระมง


ชินไซบาชิ


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs