แพ็คเกจทัวร์


NEW YEAR 2 TOKYO DISNEY THEME PARKS & SNOW RESORT


Japan (6 วัน 4 คืน)

โตเกียวเที่ยว 2 สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี ***พักโรงแรมเปิดใหม่ล่าสุดในเมืองโตเกียว*** ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค ลานสกีฟูจิเทน เก็บสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต ชมปราสาททอง ขอพรที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
รหัส: CPP-191230-2 DISNEY

เที่ยว 2 สวนสนุกดิสนีย์ฯ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 70,900 - 49,000 -
เด็กมีเตียง 67,900 - 49,000 -
เด็กไม่มีเตียง 54,900 - 36,000 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 10,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 70,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


พักโรงแรมเปิดใหม่ล่าสุดในเมืองโตเกียว

เที่ยวครบ 2 สวนสนุกระดับโลกโตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ และ โตเกียว ดิสนีย์ ซี พาร์ค

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค - ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท

เก็บสตรอเบอรรี่สดจากสวน - อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

ปราสาททองคินคาคุจิ (เมืองเกียวโต) - ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ฟูชิมิอินาริ 

HI-LIGHT


DAY2,

สวนสนุกระดับโลกโตเกียว ดิสนีย์ แลนด์
สวนสนุกระดับโลกโตเกียว ดิสนีย์ แลนด์

DAY3,

สวนสนุกระดับโลกโตเกียว ดิสนีย์ ซี พาร์ค
สวนสนุกระดับโลกโตเกียว ดิสนีย์ ซี พาร์ค

DAY4,

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค

DAY4,

ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท
ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท

DAY4,

เก็บสตรอเบอรรี่สดจากสวน
เก็บสตรอเบอรรี่สดจากสวน

DAY5,

ปราสาททองคินคาคุจิ (เมืองเกียวโต)
ปราสาททองคินคาคุจิ (เมืองเกียวโต)

DAY5,

ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ฟูชิมิอินาริ

DAY5,

อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (นครโอซาก้า)
อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (นครโอซาก้า)

DAY5,

เซ็ตเมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ
เซ็ตเมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO THE BLOSSOM HIBIYA HOTEL


TDL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม FUJI MATSUZONO HOTEL


TDS


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค


FUJI TEN


เก็บสตรอเบอรรี่สด


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KANSAI STAR GATE HOTEL


ปราสาททองคินคาคุจิ


ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ฟูชิมิอินาริ


ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ


เซ็ตเมนูอัพเกรดพิเศษเนื้อวัวมะทสึซากะ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs