แพ็คเกจทัวร์


SAWASDEE SNOW JAPAN 2020(FUJITEN SKI – ILLUMINATIONS)


Japan (6 วัน 4 คืน)

เที่ยวญี่ปุ่นต้อนรับปีใหม่ โตเกียว ศาลเจ้าเมย์จิ ช้อปปิ้งชินจูกุ หลวงพ่อโตคามาคุระ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ลานสกีฟูจิเทน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เก็บสตรอเบอร์รี่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า พิพิธภัณฑ์รถไฟ ชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะโนะซาโตะ
รหัส: CPP-191229-SNOW

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 63,900 - 41,900 -
เด็กมีเตียง 60,900 - 41,900 -
เด็กไม่มีเตียง 49,900 - 30,900 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 63,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศาลเจ้าเมย์จิ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุซะ

หลวงพ่อโตไดบุทสึคามาคุระกลางแจ้ง(จังหวัดคานากาว่า) - สักการะศาลเจ้าทสึรุกะโอะกะฮะจิมังกุ

ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท - ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค - เก็บสตรอเบอรรี่สด

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า - พิพิธภัณฑ์รถไฟและรถไฟพลังงานแม่เหล็ก

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ (จังหวัดมิเอะ)  เทศกาลแสงสีเสียงประจำปี

HI-LIGHT


DAY2,

ศาลเจ้าเมย์จิ
ศาลเจ้าเมย์จิ

DAY2,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY2,

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุซะ
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุซะ

DAY3,

นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึคามาคุระ
นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึคามาคุระ

DAY3,

ศาลเจ้าทสึรุกะโอะกะฮะจิมังกุ
ศาลเจ้าทสึรุกะโอะกะฮะจิมังกุ

DAY3,

ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

DAY4,

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค

DAY4,

ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท
ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท

DAY4,

เก็บสตรอเบอรรี่สดจากสวน
เก็บสตรอเบอรรี่สดจากสวน

DAY5,

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า

DAY5,

พิพิธภัณฑ์รถไฟพลังงานแม่เหล็ก
พิพิธภัณฑ์รถไฟพลังงานแม่เหล็ก

DAY5,

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ
สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO PRINCE HOTEL


ศาลเจ้าเมย์จิ


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


ASAKUSA


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GOTEMBA FUJINOBOKAEN HOTEL


หลวงพ่อโตไดบุทสึคามาคุระ


ศาลเจ้าทสึรุกะโอะกะฮะจิมังกุ


ช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA MIELPARQUE HOTEL


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค


ลานสกีฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท


เก็บสตรอเบอรรี่สด


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKONAME CENTRAIR HOTEL


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า


พิพิธภัณฑ์รถไฟ


สวนดอกไม้ขนาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs