แพ็คเกจทัวร์ แท็คด้วยคำว่า 'sakura'.

1 รายการ

เรียงลำดับ
แสดงผล ต่อหน้า
68,900
obara sakura

Nov 2018

6 วัน 4 คืน (Japan)

ชมเทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดง

OBARA AUTUMN ZAKURA & KORANKEI JYOETSU LLUMINATIONS LAGUNA 3D MAPPING

มาแล้ว!!! โปรแกรมชมเทศกาลดอกซากุระและใบไม้แดงครั้งที่ 22 เกียวโต กิจกรรมแต่งชุดกิโมโน สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช งานแสดงแสงสีเสียงและภาพฉาย 3D สวนโครังเคย์ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) ปราสาทยุโรปล็อคฮาร์ท สวนดอกไม้ “โชวะคิเน็นพาร์ค” โตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ