แพ็คเกจทัวร์


WINTER YOI TABI UNIVERSAL STUDIOS JAPAN[SNOW & STRAWBERRY]


Japan (7 วัน 4 คืน)

โอซาก้า สวนสนุกโอซาก้า "ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ" นาโกย่า เก็บสตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ วัดอาซากุสะ จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน อาบน้ำแร่ กินขาปูยักษ์
รหัส: CPX-180109-USJ SNOW

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ(นครโอซาก้า) - สวนสนุกโอซาก้า "ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ" - นาโกย่า - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เก็บผลไม้สดสวนสตรอเบอร์รี่ - โกเท็มบะ - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชนิดและขาปูยักษ์ (ไม่อั้น) - สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวลานสกีฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท (รวมกระดานเลื่อน) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ” - วัดอาซากุสะ - มาคุฮาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านอิออนมาคุฮาริชินโตชิน - โอไดบะ - จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ - ชมวิวเทพีเสรีภาพ - อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 033

HI-LIGHT


DAY 2,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY 2,

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

DAY 3,

เก็บสตรอเบอร์รี่
เก็บสตรอเบอร์รี่

DAY 3,

ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

DAY 3,

อาบน้ำแร่
อาบน้ำแร่

DAY 3,

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

DAY 4,

ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น

DAY 4,

ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น

DAY 4,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY 5,

โตเกียวดิสนีย์
โตเกียวดิสนีย์

DAY 5,

ทัวร์นิกโก้
ทัวร์นิกโก้

DAY 5,

ทัวร์คามาคุระ
ทัวร์คามาคุระ

DAY 6,

วัดอาซากุซะ
วัดอาซากุซะ

DAY 6,

ชมวิวสะพานเรนโบว์
ชมวิวสะพานเรนโบว์

DAY 6,

ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้
ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม HAKONE LAND


เก็บสตรอเบอร์รี่ 


ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต  


อาบน้ำแร่


บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


ลานสกีฟูจิเท็น


ลานสกีฟูจิเท็น


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โตเกียวดิสนีย์


ทัวร์นิกโก้


ทัวร์คามาคุระ


Breakfast Lunch Dinner


วัดอาซากุซะ 


ชมวิวสะพานเรนโบว์ 


ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ 


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs