แพ็คเกจทัวร์


HAPPY WINTER POWDER SNOW IN HOKKAIDO & FUNNY TOKYO


Japan (8 วัน 5 คืน)

ฮอกไกโด ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอุซึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ลานสกี คิโระโระ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท คลองโอตารุ หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ ช้อปปิ้งซึซึคิโนะ โดราเอะม่อนสกายพาร์ค โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ชมวิวสะพานเรนโบว์ อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน อาบน้ำแร่
รหัส: CPX-180121-Hokkaido Tokyo

เที่ยวฮอกไกโด - โตเกียว

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 66,900 - 39,400 -
เด็กมีเตียง 62,900 - 39,400 -
เด็กไม่มีเตียง 52,900 - 29,400 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 8,900 - 8,900 -
เดินทางโดย: Japan Airline
ราคาเริ่มต้น: 66,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ – เที่ยวบิน JL 728 – สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - บินภายในประเทศโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ - เกาะฮอกไกโด - สนามบินชินชิโตเซะ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอุซึ (กระเช้าไฟฟ้า) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล  อาบน้ำแร่ - ลานสกี คิโระโระ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท - สนุกเต็มอิ่มจุใจกับกิจกรรมฤดูหนาวตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่ากิจกรรม) - โอตารุ - คลองโอตารุ - พักค้างคืนในเมืองโมตารุ เมืองแห่งความสุดแสนโรแมนติค - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก - ซัปโปโร - อิ่มอร่อยกับราเม็งฮอกไกโดขึ้นชื่อ - ช้อปปิ้งซึซึคิโนะ  อิสระช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น - อัพเกรดสุดพิเศษอาหารมื้อค่ำกับเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ปูยักษ์ 3 ชนิด - (ผ่านชม)หอนาฬิกาและสวนโอโดริ – ที่ทำการเก่าซัปโปโร - ตลาดเช้าของของสด - สนามบินชินชิโตเซะ - อาณาจักรโลกแห่งช็อคโกแล็ต รอยซ์ เวิล์ด - โดราเอะม่อนสกายพาร์ค - บินภายในประเทศ - สนามบินฮาเนะดะ - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์ แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “พระใหญ่คามาคุระ” - วัดอาซากุสะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  โอไดบะ - จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ - เทพีเสรีภาพ - อิสระช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 033

HI-LIGHT


DAY02,

ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุซึ
ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุซึ

DAY02,

ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล

DAY02,

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

DAY03,

ลานสกี คิโระโระ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท
ลานสกี คิโระโระ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท

DAY03,

ลานสกี คิโระโระ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท
ลานสกี คิโระโระ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท

DAY03,

คลองโอตารุ
คลองโอตารุ

DAY04,

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

DAY04,

หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ

DAY04,

ช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น
ช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น

DAY04,

อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ปูยักษ์ 3 ชนิด
อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ปูยักษ์ 3 ชนิด

DAY05,

ที่ทำการเก่าซัปโปโร
ที่ทำการเก่าซัปโปโร

DAY05,

โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์เวิล์ด
โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์เวิล์ด

DAY05,

โดราเอะม่อนสกายพาร์ค
โดราเอะม่อนสกายพาร์ค

DAY06,

โตเกียวดิสนีย์
โตเกียวดิสนีย์

DAY06,

ทัวร์นิกโก้
ทัวร์นิกโก้

DAY06,

ทัวร์คามาคุระ
ทัวร์คามาคุระ

DAY07,

 วัดอาซากุสะ
วัดอาซากุสะ

DAY07,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY07,

จุดชมวิวสะพานเรนโบว์
จุดชมวิวสะพานเรนโบว์

DAY07,

ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้
ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม LAKE TOYA SUN PALACE HOTEL


ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุซึ


ฟาร์มหมีสีน้ำตาล


อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OTARU GRAND PARK HOTEL


ลานสกี คิโระโระ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท


ลานสกี คิโระโระ เพาเดอร์ สโนว์ รีสอร์ท


คลองโอตารุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี


หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ


ช้อปปิ้ง เจ.อาร์ ซัปโปโร สเตชั่น


อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ปูยักษ์ 3 ชนิด


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


ที่ทำการเก่าซัปโปโร


โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์เวิล์ด


โดราเอะม่อนสกายพาร์ค


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โตเกียวดิสนีย์


ทัวร์นิกโก้


ทัวร์คามาคุระ


Breakfast Lunch Dinner


 วัดอาซากุสะ


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


จุดชมวิวสะพานเรนโบว์


ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.