แพ็คเกจทัวร์


WHITE ROMANCE IN TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO


Japan (6 วัน 4 คืน)

เส้นทางใหม่..ชิงะ ลานสกีฮาโคดาเตะยาม่า กิจกรรม Snow Rafting + กระดานเลื่อน ทิวสน METASEQUOAI ชมสะพานตัวเอสอะยาโทริ สะพานไม้โคโรงิ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ มัตสึโมโต้ เก็บสตรอเบอร์รี่ โตเกียว ชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ทีวีแชมป์เปี้ยน
รหัส: CPX-171231-WHITE

เที่ยวปีใหม่..ลานสกีชิงะ

วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ห้องคู่ 76,900 - 48,500 -
เด็กมีเตียง 69,900 - 48,500 -
เด็กไม่มีเตียง 56,900 - 35,500 -
ห้องเดี่ยวเพิ่ม 8,900 - 8,900 -
เดินทางโดย: Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น: 76,900 -

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 622 - สนามบินนานาชาติคันไซโอซาก้า - จังหวัดชิงะ ลานสกีภูเขาฮาโคดาเตะยาม่า สกี รีสอร์ท (นั่งกระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า) - สนุกกิจกรรมฤดูหนาว (SNOW RAFTING l กระดานเลื่อนบนหิมะ) - มาคิโนะถ่ายรูปทิวสน ทิวสน METASEQUOIA จุดชมวิวช่วงฤดูหนาว - หุบเขาคาคุเซ็นเคะอิ - สะพานรูปตัวเอสอะยาโทริ - สะพานไม้สนโคโรงิ จังหวัดกิฟุ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - ตลาดเช้าพื้นเมือง - อิสระช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ - จังหวัดนากาโนะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) – ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซึวะ - เก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอร์รี่ - มหานครโตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนและขาปูยักษ์ (อัพเกรด) - จังหวัดชิบะ - วัดนาริตะซัง - อิสระช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  เที่ยวบินที่ TG 677

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MIKINO OKU BIWAKO GRAND PARK


ลานสกีฮาโคดาเตะ


กระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า


snow rafting


METASEQUOIA


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


หุบเขาคุเซ็นเคะอิ


สะพานรูปเอส


สะพานไม้สน


ชิราคาวะโกะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม MATSUMOTO BUENA VISTA HOTEL


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


สตรอเบอรี่


ชินจูกุ


ROKKASEN


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะซัน


อิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.