แพ็คเกจทัวร์


DELUXE JAPAN EXTREME & COLORS AUTUMN PARADISE ON EARTH


Japan (6 วัน 4 คืน)

เกียวโต ล่องเรือไม้แม่น้ำโฮะซึ สะพานโทเกะทสึ สวนป่าไผ่ สวนโครังเคย์ กิฟุ เรียนทำอาหารตัวอย่าง ทาคายาม่า ตลาดเช้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โชวะคิเน็น ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน อาบน้ำแร่ 2 คืน
รหัส: CPX-171122-PARADISE

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - เดินทางสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ(โอซาก้า) - เกียวโต -ล่องเรือไม้แม่น้ำโฮะซึ - อาราชิยาม่า - สะพานโทเกะทสึ – สวนป่าไผ่ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาราชิยาม่า - นาโกย่า - พิเศษเซ็ตเมนูหมูชุบแป้งทอดราดซอสมิโซะ - อะซึเคะ - สวนโครังเคย์(ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - สะพานไทเงะทะสึ  สะพานทสึริบาชิ - กิฟุ - เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง - เดินเล่นในเมืองกุโจ  ทาคายาม่า – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - ตลาดเช้าพื้นเมือง – อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซึจิ - ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – นากาโน่ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - มหานครโตเกียว – ชมใบไม้เปลี่ยนสีกลางกรุงโตเกียวโชวะคิเน็น(รวมรถไฟชมสวนดอกไม้) - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน และขาปูยักษ์ (อัพเกรด) – วัดนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707

HI-LIGHT


DAY 2,

ล่องเรือไม้แม่น้ำโฮะซึ
ล่องเรือไม้แม่น้ำโฮะซึ

DAY 2,

สะพานโทเกะทสึ
สะพานโทเกะทสึ

DAY 2,

สวนป่าไผ่
สวนป่าไผ่

DAY 2,

พิเศษเซ็ตเมนูหมูชุบแป้งทอดราดซอสมิโซะ
พิเศษเซ็ตเมนูหมูชุบแป้งทอดราดซอสมิโซะ

DAY 3,

สวนโครังเคย์ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
สวนโครังเคย์ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)

DAY 3,

สะพานไทเงะทะสึ
สะพานไทเงะทะสึ

DAY 3,

สะพานทสึริบาชิ
สะพานทสึริบาชิ

DAY 3,

เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง
เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง

DAY 4,

ตลาดเช้าพื้นเมือง
ตลาดเช้าพื้นเมือง

DAY 4,

ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซึจิ
ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซึจิ

DAY 4,

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

DAY 5,

ชมใบไม้เปลี่ยนสี โชวะคิเน็น
ชมใบไม้เปลี่ยนสี โชวะคิเน็น

DAY 5,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY 5,

นั่งรถไฟ โชวะคิเน็น
นั่งรถไฟ โชวะคิเน็น

DAY 5,

อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน
อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA STRINGS HOTEL or TOKYU HOTEL


ล่องเรือไม้แม่น้ำโฮะซึ


สะพานโทเกะทสึ


สวนป่าไผ่ 


พิเศษเซ็ตเมนูหมูชุบแป้งทอดราดซอสมิโซะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL


สวนโครังเคย์ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)


สะพานไทเงะทะสึ


สะพานทสึริบาชิ


เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGANO LAKE SUWA RAKO HANANOI HOTEL


ตลาดเช้าพื้นเมือง


ช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซึจิ


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


ชมใบไม้เปลี่ยนสี โชวะคิเน็น


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ 


นั่งรถไฟ โชวะคิเน็น


อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.