แพ็คเกจทัวร์


BC DELUXE UNSEEN KANSAI INSIDE WAKAYAMA ONSEN PACIFIC OCEAN


Japan (7 วัน 4 คืน)

นาโกย่า พิพิธภัณฑ์รถไฟ ช้อปปิ้งนางาชิม่าแจ๊สดรีม เก็บส้ม เกาะไข่มุก ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าคุมาโนะ น้ำตกนาจิ แนวหินฮะชิกุอิอิวะ จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ ชมวิวหน้าผาซันดันเบะ ชมการแล่ปลาทูน่า ช้อปปิ้งชินไซชาชิ อาบน้ำแร่ 3 คืน
รหัส: CPX-171124-BC

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - สายการบินแห่งชาติโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (ชั้นธุรกิจ)  อัพเกรดการเดินทางของท่านในชั้นธุรกิจกับทัวร์คุณภาพสูง เที่ยวบิน JL 738 - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า)  พิพิธภัณฑ์รถไฟ – อิสระช้อปปิ้งนางาชิม่าแจ๊สดรีม – มิเอะ - กิจกรรมเก็บผลไม้สดจากสวนส้ม - โทบะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - ฟุตามิกาอุระ - หินสมรสเมะโอะโตะอิวะ - เกาะไข่มุกมิกิโมโต้ - ชมการแสดงดำน้ำด้วยมือเปล่า - อร่อยกับเมนูปิ้งย่างอาหารทะเลจากอะมังซัง  ศาลเจ้าอิเสะ - หมู่บ้านโอะคาเงะโยะโคะโจ - วาคายาม่า - คะทสึอุระ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นริมมหาสมุทรแปซิฟิก - คุมาโนะ - ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ ไทชะ (มรดกโลก) - น้ำตกนาจิ  คุชิโมะโต้ - แนวหินฮะชิกุอิ อิวะ - ชิราฮาม่า - จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - จุดชมวิวหน้าผาซันดันเบะคิ - คุโระชิโอะ - ตลาดปลาและตลาดผลไม้ - ชมการแล่ปลาทูน่า - ปราสาทวาคายาม่า - นครโอซาก้า – อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษชุดไคเซคิปู 8 จาน - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งชินไซชาชิ  - อิสระช้อปปิ้งริงคุเอ้าท์เล็ตและอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาติคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 727

HI-LIGHT


DAY02,

พิพิธภัณฑ์รถไฟ
พิพิธภัณฑ์รถไฟ

DAY02,

ช้อปปิ้งนางาชิม่าแจ๊สดรีม
ช้อปปิ้งนางาชิม่าแจ๊สดรีม

DAY02,

เก็บส้ม
เก็บส้ม

DAY03,

หินสมรสเมะโอะโตะอิวะ
หินสมรสเมะโอะโตะอิวะ

DAY03,

เกาะไข่มุกมิคิโมะโต้
เกาะไข่มุกมิคิโมะโต้

DAY03,

เซ็ตอาหารทะเลปิ้ง โดยอามะซัง
เซ็ตอาหารทะเลปิ้ง โดยอามะซัง

DAY03,

ศาลเจ้าอิเสะ
ศาลเจ้าอิเสะ

DAY04,

ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ
ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ

DAY04,

น้ำตกนาจิ
น้ำตกนาจิ

DAY04,

แนวหินฮะชิกุอิ อิวะ
แนวหินฮะชิกุอิ อิวะ

DAY05,

จุดชมวิวหน้าผาซันดันเบะคิ
จุดชมวิวหน้าผาซันดันเบะคิ

DAY05,

ชมการแล่ปลาทูน่า
ชมการแล่ปลาทูน่า

DAY05,

ปราสาทวะคะยะม่า
ปราสาทวะคะยะม่า

DAY06,

ตลาดสดคุโระมง
ตลาดสดคุโระมง

DAY06,

ช้อปปิ้งชินไซชาชิ
ช้อปปิ้งชินไซชาชิ

DAY06,

ช้อปปิ้งริงคุเอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้งริงคุเอ้าท์เล็ต

DAY06,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม TOBA THALASSA SHIMA HOTEL


พิพิธภัณฑ์รถไฟ


ช้อปปิ้งนางาชิม่าแจ๊สดรีม


เก็บส้ม


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม KATSUURA URASHIMA HOTEL


หินสมรสเมะโอะโตะอิวะ


เกาะไข่มุกมิคิโมะโต้


เซ็ตอาหารทะเลปิ้ง โดยอามะซัง


ศาลเจ้าอิเสะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SHIRAHAMA COGANOI HOTEL


ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ


น้ำตกนาจิ


แนวหินฮะชิกุอิ อิวะ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม OSAKA GRANVIA HOTEL


จุดชมวิวหน้าผาซันดันเบะคิ


ชมการแล่ปลาทูน่า


ปราสาทวะคะยะม่า


Breakfast Lunch Dinner


ตลาดสดคุโระมง


ช้อปปิ้งชินไซชาชิ


ช้อปปิ้งริงคุเอ้าท์เล็ต


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


Breakfast Lunch Dinner


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.