แพ็คเกจทัวร์


YOI TABI WORLD HERITAGES (Mt.Fuji & Tokyo 1D Free)


Japan (6 วัน 4 คืน)

เกียวโต เมืองมรดกโลก นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ปราสาททอง ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ นั่งชินกันเซน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียวฟรีช้อปปิ้ง 1 วัน พักอาบน้ำแร่ 1 คืน กินขาปูยักษ์ไม่อั้น
รหัส: CPX-171205 YT WH

ปิดการจอง

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุงเทพฯ - สายการบินแห่งชาติโดยการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 - สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซาก้า) - นารา นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - เกียวโต - ปราสาททองคินคาคูจิ (มรดกโลก)  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น (นาน 30 นาที) - ชิซึโอกะ - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (ไม่อั้น) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค - ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ” – วัดนาริตะซัน - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินที่ JL 707

 

HI-LIGHT


DAY02,

วัดโทไดจิ
วัดโทไดจิ

DAY02,

ปราสาททองคินคาคูจิ
ปราสาททองคินคาคูจิ

DAY02,

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

DAY03,

นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น
นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น

DAY03,

โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต
โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต

DAY03,

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

DAY04,

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค

DAY04,

ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ

DAY04,

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

DAY05,

โตเกียวดิสนีย์
โตเกียวดิสนีย์

DAY05,

ทัวร์เสริม "นิกโก้"
ทัวร์เสริม "นิกโก้"

DAY05,

ทัวร์เสริม "คามาคุระ"
ทัวร์เสริม "คามาคุระ"

DAY06,

วัดนาริตะซัน
วัดนาริตะซัน

DAY06,

ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์

กำหนดการเดินทาง


Breakfast Lunch Dinner


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL


วัดโทไดจิ


ปราสาททองคินคาคูจิ


ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม GOTEMBA FUJI NOBOKAEN HOTEL


นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกังเซ็น


ช้อปปิ้งโกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต


บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค


ชมภูเขาไฟฟูจิ


อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


Breakfast Lunch Dinner โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL


โตเกียวดิสนีย์


ทัวร์เสริม "นิกโก้"


ทัวร์เสริม "คามาคุระ"


Breakfast Lunch Dinner


วัดนาริตะซัน


ช้อปปิ้งอิออนมอลล์


กำหนดการเดินทาง(PDF)


แพ็คเกจทัวร์ TAGs


Where have all the time gone? From a physical point of view, time is only moving at a uniform rate without going back in a human known environment. "Time to go" is more of the birth and death of lament, and more on the mediocrity of repentance, we are all very clear, where omega watches time is not to transfer our will. Just as the "Prince of horses" are keen to capture the same, the tota kings three Prince Na Zha from downtown (taking the sea at the end of the week) a beautiful Monkey replica rolex watches King became a young spark, when (the Eastern Han Dynasty, the Zhenguan period 500 years ago) when a stupid fat young cadres. Even the celestial beings in the sky will gradually grow old because of the passage of time. (Shang Dynasty to the Eastern Han Dynasty, the replica uk human world has been close to the millennium, the sky is equal to less than three years), let alone the people on the ground? "Time is a butcher's knife", this is true also.